اندرزهای بیست گانه استاد فوناکوشی - اندرز 13

13)پیروزی، بستگی به توانایی شما در تشخیص نکات نقاط آسیب پذیر از غیر آسیب‌پذیر دارد.
Tekki ni yotte tenka seyo

هنگامی که حریف ضربه‌ای را اجرا می‌کند، بدنبال نقاط ضعف او در طرز ایستادنش باشید. هر حمله‌ای، حمله‌ی متقابل بدنبال دارد. مشکل اینجاست که وقتی موقعیت مناسبی پیش می‌آید، از آن حداکثر استفاده نمی‌شود. گارد حریف ممکن است بسیار قوی بنظر آید ولی با داشتن استراتژی مناسب می‌توان با استفاده از تاکتیکهای گوناگون در یک لحظه‌ی مناسب از موقعیت پیش‌آمده بهترین استفاده را نمود.

زمانهایی در زندگی وجود دارند که باید فرمان سرنوشت را در دستهای خودمان بگیریم و گاهی اوقات نیز انتهای تونل را هم نمی‌بینیم. تصورات و خیال‌پردازی‌هایمان بصورت مانعی در راه رسیدن به هدفهایمان در می‌آیند و مانع رشد و تکامل‌مان می‌شوند. ممکن است در ابتدا مشکلات مانند دیوار غیر قابل نفوذی بنظر آیند. هنگامی می‌توانیم در جهت رفع مشکلات تعادل برقرار سازیم که بتوانیم آنرا تجسم کنیم و این را برای خود روشن سازیم که آن تصویرات ذهنی از تعادل، چیزی است که باید به دنبالش برویم و آنرا بدست آوریم. بوسیله‌ی داشتن تصمیم و اراده، قادر خواهیم بود که نقاط آسیب‌پذیر را تشخیص داده و بدون آسیب‌پذیری، پیروز شویم.

موساشی شینمِن نو کامی فوجی‌وارا، شمشیرزن معروفی که همگان او را به نام موساشی میاموتو می‌شناسند، کتاب معروفی دارد به نام پنج حلقه‌ قدرت. این کتاب ضروریات روحی و عرفانی را در هنرهای رزمی توضیح می‌دهد و می‌توان گفت یک راهنمای استراتژی در هنرهای رزمی است. امروزه این کتاب بعنوان یک واحد درسی در برخی از دانشگاههای ژاپن تدریس می‌شود و از هنرجویان انتظار می‌رود تا به دقت آن را مطالعه نمایند.

منبع : کتاب کاراته و اندرزهای اخلاقی

/ 0 نظر / 6 بازدید