کوکوتسو داچی

کوکوتسو داچی (متمایل به پشت )

طول این داچی به اندازه ی سه کف پا و عرض آن به اندازه ی عرض یک کف پا می باشد . وزن بدن 70 درصد روی پای پشت و 30 درصد روی پای جلو است .
زاویه ی پای پشت 45 درجه و سینه ی پای جلو که بر سطح زمین قرار دارد مستقیم است و زاویه صفر درجه دارد ، هر دو پا از قسمت زانو مقداری خم می گردند.

حرکت در این داچی بصورت مستقیم بوده و مواته از پای پشت می باشد .

/ 0 نظر / 47 بازدید