کتاب خودآموز داوری و مقررات مسابقات در کیوکوشین کاراته

در این کتاب اصول مربوط به داوری در کیوکوشین کاراته بصورت مصور آموزش داده شده است .

علاوه بر آن اصطلاحات رایج و متداول در امر داوری نیز بیان گردیده است .

کتاب فوق یکی از شاهکارهای کانچو خوشی در امر قضاوت می باشد .

/ 0 نظر / 58 بازدید