درخواست مشارکت از کاراته کاران تهرانی

 

از کاراته کاران عزیز استان تهران درخواست می شود در تحقیقی که به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی کاراته کاران استان تهران انجام می شود با تکمیل پرسشنامه ای که از طریق لینک زیر در دسترس می باشد مشارکت داشته باشند.

http://moghadamnia.limeask.com/43153/lang-fa

 

با تشکر 

/ 0 نظر / 51 بازدید