کتاب دایره قدرت

کتاب دایره قدرت توانسته است با مطالب علمی روز کاراته ،مفهوم عمیق این سبک را توصیف نماید . تمرینات پایه ، کار با وزنه ، تمرینات قهرمانی و اصطلاحات از بخشهای عمده در این کتاب محسوب می شوند .

 

 

این کتاب توسط کانچو سید مرتضی خوشی  و شی هان فرزانه حسین خان به نگارش درآمده است .

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید