برگزاری مسابقات کشوری سبک کیوکوشین ماتسوشیما بانوان

مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین ماتسوشیما در قسمت  بانوان در دو بخش کاتا و کومیته و رده های مختلف  سنی پنج شنبه  9 و جمعه 10 شهریور ماه در اصفهان برگزار می شود .

منبع : رئیس کیوکوشین ماتسوشیمای بانوان کشور

/ 0 نظر / 5 بازدید