کاکه داچی

 

کاکه داچی (ایستادن پا بصورت قلاب )

 

در این داچی وزن بدن بصورت 95 درصد روی پای ستون و 5 درصد روی پای دیگر است . سرپنچه ی پای پشت بصورت ضربدر روی زمین قرار میگیرد و 5 درصد کل وزن بدن را تحمل می کند .

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید