تایسوکو( Teisoku)

این ناحیه برای دفاع استفاده می شود ، به خاطر داشته باشید زمانیکه با قدرت کافی اجرا شود دفاع  می تواند به عنوان یک حمله در نظر گرفته شود .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 1 نظر / 11 بازدید
اکبری

ممنون