مفهوم کیوکوشین کاراته

  

 

کیوکو : نهایت ، بالاترین                                 شین : حقیقت ، روح

 

 

 

کارا : خالی                                                          ته : دست

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید

عالی بود