کوته (Kote)

کوته (Kote)

بخشی از ساعد ، در سمت انگشت کوچک که برای دفاع و گاهی اوقات هم برای حمله استفاده می شود . برای این تکنیک مانند بسیاری از تکنیکهای دیگر از ماهیچه ها استفاده می شود نه استخوان .

همچنین به یاد داشته باشید که در کیوکوشین کاراته دفاع ها اغلب به عنوان ضربات (در برابر حمله به بخشی از بدن حریف ) اجرا می شوند .

زمانیکه شما برای نخستین بار از این ناحیه استفاده می کنید ، احساس درد خواهید کرد . همچنین روی بافت نرم دستتان کبودی و تورم ایجاد خواهد شد . با گذشت زمان دستان شما تطبیق می یابند بنابراین قادر خواهید شد از ضربات دستها ، پاها و حتی چوبها بدون هیچ عوارض جانبی ناخوشایندی دفاع نمایید .

 

هیرا کوته (Hira kote)

قسمت پشت ساعد که برای دفاع و حمله استفاده می شود .


 

اورا کوته  (Ura kote)

قسمت داخلی ساعد که برای دفاع و گاهی اوقات حمله استفاده می شود .

 

 

اوموته کوته (Omote kote)

قسمتی ازساعد در طرف شست که برای دفاع و حمله استفاده می شود .

 

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 11 بازدید