اندرزهای بیست گانه استاد فوناکوشی - اندرز10

10)زندگی روزمره‌تان را وقف کاراته کنید تا به رازهای لطیف درون آن پی ببرید.
Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari

میو در نگارش ژاپنی چنانچه استاد فوناکوشی توضیح می‌دهد عبارتست از، احساس عجیب و شگفت‌‌انگیزی که در اثر داشتن توانایی و مهارتی بسیار در چیزی (هنری)، به انسان دست می‌دهد. در این تعریف، جاده‌ای را می‌بینیم که بسوی افق تازه‌ای می‌رود و این راه، حرکت بسوی تکامل خود را تشدید می‌کند. استاد فوناکوشی بر روی این مسأله تأکید زیادی داشت. همچنانکه در کاراته به جستجوی دو هستیم، باید بسوی تکامل خویش نیز حرکت کنیم.

وی معتقد بود اگر بتوانیم اصول کاراته‌دو را در زندگی روزمره بکار ببریم، قادر خواهیم بود بین اصول زندگی و کاراته‌، وحدتی بوجود آوریم. این موضوع ما را به کسب و برقراری تعادل تشویق می‌کند. باید در هر لحظه، جسمی و روحی، بعنوان یک واحد کل زندگی کنیم. هر موقعیتی از زندگی تجربه‌ای آموزنده است. زندگی هر لحظه به ما آموزش می‌دهد و متعاقباً دانشهای کسب شده از آموزش‌های زندگی به ما قدرت می‌دهد.

منبع : کتاب کاراته و اندرزهای اخلاقی

/ 0 نظر / 11 بازدید