کاکاتو ( Kakato)

پاشنه . برای کاهش خطر صدمات ، زاویه تا حد امکان تیز باشد از ماهیچه ها برای  کشیدن انگشتان به سمت زانو استفاده کنید .

 رباط هایی(لیگامنت) از پاشنه به سمت بالا وجود دارند از آنها برای حمله استفاده نکنید .  برای شما دردناک و برای حریفتان بی خطر خواهد بود به جای آن فقط از خود پاشنه استفاده کنید .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

 

/ 0 نظر / 8 بازدید