کیای (فریاد کشیدن )

 

کیای   -فریاد کشیدن  -kiai

 

فریاد کشیدن در برخی از حرکات رزمی لازم است و در موثر واقع شدن تکنیک نقش مهمی را ایفا می نماید . کیای کشیدن درفرم مبارزه ای باعث تضعیف روحیه حریف و اعتماد به نفس مبارزه گر می شود.

کیای کشیدن در حین اجرای تکنیک با تخلیه شش ها از هوای موجود در آنها ، باعث انقباض عضلات شده و قدرت حرکت را دوچندان می نماید .

کیای باعث ایجاد نظم و ریتم در حرکات و تمرینات کلاسهای آموزشی کیوکوشین شده و علاوه بر آن موجب تنظیم تنفس و ایجاد هارمونی در اجرای حرکات و تقویت روحیه هنرجویان خواهد شد .

((کی)) بمعنای انرژی و ((آی)) به معنای اتحاد می باشد.

 

کیای واقعی از نهان کاراته کا  برمی خیزد

 

هنگام فریاد کشیدن و اجرای کیای الفاظی بصورت سلیقه ای ادا می شود همانند : سه سیا کیا ایه

منبع : کتاب آموزش کیوکوشین کای کاراته

/ 0 نظر / 14 بازدید