کتاب اسرار مبارزه

اسرار مبارزه کاملاً متمرکز است بر قواعد و اصول مبارزه آزاد .

فاکتورهای اصلی مبارزه در این کتاب تشریح گردیده است .

این کتاب کار مشترکی از کانچو خوشی و شی هان حسین خان می باشد .

/ 0 نظر / 61 بازدید