تایکیوکو ایچ (Taikyoku Ichi)

تایکیوکو ایچ:  تایکیوکو یک سری کاتا مورد استفاده در سبکهای مختلف کاراته است [1] . تایکیوکو به معنای واقعی کلمه " بزرگ نهایی" ترجمه شده است. و در چینی ، حروف کانجی، تای چی تلفظ شده است. کلمه تایکیوکو همچنین می تواند نمای کلی یا تمام نکته معنی شود[2]

 تایکیوکو کاتا توسط یوشی تاکا فوناکوشی توسعه یافته و توسط گیچین فوناکوشی به عنوان راهی برای تسهیل اصول از قبل ساده شده سری پینان / هینان معرفی شده است [1].

در زیر به مراحل تایکیوکو ایچ اشاره شده است:

1. ایستادن در حالت یوی داچی یا فودو داچی

2. چرخش 90 درجه به سمت چپ زنکوتسو داچی چپ و اجرای دفاع گدان بارای چپ

3. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و دست راست چودان سوکی

4. چرخش 180 درجه به سمت راست و زنکوتسو داچی راست و دفاع گدان بارای راست

5. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و دست چپ چودان سوکی

6.  چرخش 90 درجه به چپ و زنکوتسو داچی چپ همراه با گدان بارای چپ

7.  حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و چودان سوکی راست

8.  حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و چودان سوکی چپ

9.   حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و چودان سوکی راست(( کیای))

10. چرخش 90 درجه با پای پشت زنکوتسو چپ و گدان بارای چپ

11. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و چودان سوکی راست

12. چرخش 180 درجه زنکوتسو راست و گدان باری راست

13. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و چودان سوکی چپ

14. چرخش 90 درجه زنکوتسو چپ و گدان بارای چپ

15. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و چودان سوکی راست

16. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و چودان سوکی چپ

17. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و چودان سوکی راست(( کیای))

18. چرخش 90 درجه زنکوتسو چپ و گدان بارای چپ

19. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و چودان سوکی راست

20. چرخش 180 درجه زنکوتسو راست و گدان بارای راست

21. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و چودان سوکی چپ

22. برگشت به حالت فودو یا یوی داچی [3]


 [1] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://en.wikipedia.org

[2] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا ازhttp://www.masutatsuoyama.com/en/home/kyokushinkata.htm

[3] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا ازBeginner to black belt 

authorized kata manual for kyokushin karate  by John Taylor 8th Dan 

/ 3 نظر / 205 بازدید
زهرا

سلام مرسی وبلاگ خیییییییلی خوبی داری ومن تونستم با وبلاگت کاتای 1را کامل یاد بگیرم ممنون

ساسان

سلام سن سی واقعا وبلاگت عالیه خدا خیرت بده