تشکر و قدردانی

به لطف خدا امسال دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران قبول شدم. دوست دارم از تمامی اساتید فرهیخته و بزرگوارم به خصوص جناب آقای دکتر حمیدی و جناب آقای دکتر رضوی و مربی عزیزم سرکار خانم اعظم خانی که همواره راهنما و الگوی من بوده و هستند کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم.

با آرزوی موفقیت و سربلندی

/ 0 نظر / 67 بازدید