مجموعه ورزشی شمشیری

این مجموعه وابسته به شهرداری تهران است و در قسمت بانوان کلاس های کیوکشین کاراته روزهای فرد ساعت 10 تا 11:15 و 13:45 تا 15 زیر نظر شیهان خانی  مسئول بانوان کیوکشین کاراته کشور برگزار می گردد.

آدرس: خیابان شمشیری جنب پارک شمشیری

شماره تماس: 66627386

/ 0 نظر / 58 بازدید