شوتو ساکوتسو اوچی

شوتو ساکوتسو اوچی (ضربه به قسمت ترقوه)

عکس العمل سازی مناسب جهت اجرای این ضربه حائز اهمیت است تا بتوانید ضربه را به صورت عمودی و با شتاب بر هدف وارد نمایید .

منبع : کتاب کیوکوشین کاراته

 

/ 0 نظر / 13 بازدید