هیراکن (Hiraken)

شما می توانید از بند دوم انگشتان یا بخشی از کف دست برای انتقال ضربه استفاده کنید . حالت اول می تواند هم روی بافتهای نرم و هم روی دنده ها (معمولا استفاده نمی شود )  به کار رود .حالت دوم برای دفاع و انتقال مشتهای قدرتمند "تکان دهنده" یا "شکننده" به کار برده می شود .  

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com


/ 0 نظر / 7 بازدید