اندرزهای بیست گانه استاد فوناکوشی - اندرز5

5) اول ندای درون، دوم تکنیک Gijitsu yori shinjitsu

به آن چیزی که ندای درونی‌تان به شما می‌گوید عمل کنید. باید حرکات و مبارزاتمان هماهنگ با ندایی باشد که از درونمان برمی‌خیزد. این خود باعث بیداری نقطه‌ای در بدنمان می‌شود که عهده‌دار تولید انرژی است. به عبارت دیگر ایجاد قدرت در بدن رابطه مستقیم با ایجاد روحیه مثبت در وجودمان دارد که این خود از اصول پایه در هنرهای رزمی می‌باشد. در هنر رزمی تای‌هو جوتسو اصلی وجود دارد که این پنجمین اندرز مرا بخوبی آشکار می‌سازد. بازگشت به درون نامی است که بر آن نهاده‌اند. این واژه سعی دارد احساسات ما را در مبارزه توضیح دهد و پاسخگوی سؤالاتی است که از درون انسان برمی‌خیزد، سوالاتی از قبیل، آیا باید وارد این درگیری (مبارزه) بشوم؟

اندرز اول ندای درون، دوم تکنیک، باید بطور روزمره تجربه شود. همچنانکه ما وارد مراحل مختلف زندگی می‌شویم باید تصمیمات مهمی نیز بگیریم. چنانچه عاقل باشیم می‌توان برای اتخاذ تصمیمی درست، بر نَفس غلبه و به ضمیر خودآگاه خود متکی باشیم.

  • چه کسی عاقل است؟ کسی که از همه افراد مطلبی بیاموزد.
  • چه کسی قدرتمند است؟ کسی که بر نقاط ضعف خود غلبه کند.
  • چه کسی ثروتمند است؟ کسی که به داشته‌هایش قانع باشد.
  • چه کسی محترم است؟ کسی که به دیگران احترام بگذارد.

کسی نمی‌تواند مرتکب گناه شود مگر اینکه حس حماقت بر او غلبه کند.

منبع : کتاب کاراته و اندرزهای اخلاقی

/ 0 نظر / 4 بازدید