ایپون نوکیته (Ipon nukite)

استفاده از این تکنیک مانند اینهون نوکیته است . این یک تکنیک کارآمد برای حملات دقیق علیه "نقاط آسیب پذیر" است . لازم به ذکر است که کیوکوشین کاران ماهیچه های بسیار قوی دارند و "نقاط آسیب پذیر "در ارتباط با آنها کمتر آسیب پذیر می باشد بنابراین این تکنیک را غالبا در رقابتهای کیوکوشین نمی بینید .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 5 بازدید