برگزاری استاژ کاتا بانوان کیوکوشین ماتسوشیما

بنابر اعلام روابط عمومی کیوکشین ماتسوشیمای بانوان استاژ کاتا و تکنیک بانوان این سبک روز پنج شنبه 22/03/93 از ساعت 10 الی 13 در باشگاه شمشیری تهران برگزار می گردد.

لازم به ذکر است مبلغ ورودی 15000 تومان بوده و شرکت در استاژ برای کلیه ی کمربندها آزاد می باشد.

آدرس باشگاه شمشیری: خیابان شمشیری جنب پارک شمشیری

منبع: سن سی آرزو شرافتی روابط عمومی کیوکوشین ماتسوشیمای بانوان

/ 0 نظر / 38 بازدید