کتاب کیوکوشین کای کاراته

موضوع این کتاب اختصاص به آموزش تکنیکهای پایه شامل ( داچیها ، ته وازا ، گری وازا و ... ) دارد .

کتاب کیوکوشین کای کاراته توسط کانچو سید مرتضی خوشی به رشته تحریر درآمده است .

/ 1 نظر / 56 بازدید
!1

خوب بود