ارتقای داوری سبکهای آزاد

برابر اعلام احمدشقاقی، نایب رئیس فدراسیون، دومین دوره کلاس ارتقاء داوری از RA تا ممتاز ملی سبکهای آزاد 18 دی ماه در تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش واجدین شرایط شرکت در این کلاس می توانند با مراجعه به هیات کاراته استان تهران نسبت به حضور در این دوره و ثبت نام اقدام نمایند.

منبع: سایت هیئت کاراته استان تهران

/ 0 نظر / 66 بازدید