برگزاری آزمون کمربند قهوه ای و مشکی کیوکوشین ماتسوشیما بانوان

آزمون کمربند قهوه ای و مشکی دان 1 تا 4 کیوکوشین ماتسوشیما بانوان استان تهران در تاریخ 11 /10/93 برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون باشگاه شمشیری اعلام شده است و شرکت کنندگان می بایست راس ساعت 8 صبح در باشگاه حاضر شوند.

منبع : سن سنی آرزو شرافتی روابط عمومی  کیوکوشین ماتسوشیما 

/ 0 نظر / 140 بازدید