اینهون نوکیته (Enhon nukite)

 

در این تکنیک ما از نوک انگشتان استفاده می کنیم . این برای فلج کردن مشت بر روی بافتهای نرم مثل ماهیچه به کار می رود . توجه داشته باشید در بسیاری ناحیه های استخوانی ماهیچه های حساسی وجود دارد به عنوان مثال بین دنده ها و روی گردن . این تکنیک همچنین برای حمله به صورت استفاده  می شود و بسیار خطرناک است اگر در قسمت چشمها مورد استفاده قرا بگیرد (و معمولا قوانین این عمل را ممنوع کرده است ) .

مانند سیکن،  شست بایست بر خلاف مرکز کف دست  قرار بگیرد و نه بالای آن (موازی با دیگر انگشتان نباشد ) . در غیر اینصورت به سادگی صدمه می بیند .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 8 بازدید