چوسوکو (Chesoku)

انگشتان پا تا آنجا که ممکن است به عقب خم می شوند (تمرین کمک می کند) . ناحیه ای که برای ضربه زدن استفاده می شود قسمتی از پا است که زیر انگشتان پا قراردارد .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 7 بازدید