استاژ داوری بانوان کیوکوشین ماتسوشیما برگزار می شود

استاژ داوری کمیته سبک کیوکوشین ماتسوشیمای بانوان روز پنج شنبه 25 آبان در باشگاه حیدریان از ساعت 8.30 تا 12 برگزار می گردد.

آدرس باشگاه حیدریان : خیابان کمیل بین جیحون و کارون کوچه غفرانی

منبع : شیهان اعظم خانی نائب رئیس بانوان سبک های آزاد کاراته و نایب رئیس سبک کیوکوشین ماتسوشیما

/ 0 نظر / 6 بازدید