هیجی ( Hidji)

ناحیه آرنج ، لطفا توجه داشته باشید که ناحیه مفصل آرنج بسیار حساس است بنابراین تنها می تواند برای حمله به مناطق نرم مانند عضلات شکم استفاده شود . برای شکستن انواع چوبها دیگر نواحی کنار آرنج استفاده می شوند جایی که استخوانها می توانند با شرایط تطبیق یافته و ماهیچه ها از استخوانها محافظت می کنند .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 1 نظر / 8 بازدید
شفق

سلام! سایت بسیار عالی دارید!تشکر![ماچ]