هیزا( Hiza)

زانو . همانند کاکاتو، زاویه می بایست تا حد امکان شیب داشته باشد به طوریکه کشکک زانو کاملا محکم باشد .

با این حال ناحیه بالای زانو فقط می تواند برای حمله به عضلات شکم مورد استفاده قرار گیرد آنها نرم هستند . اگر می خواهید حمله کنید به عنوان مثال به پیشانی حریف (با فرض اینکه حریف خم شده است ) ، پس شما از ناحیه ی بالای کشکک زانو استفاده می نمایید چیزی وجود ندارد که به آن آسیب بزند . 

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 1 نظر / 7 بازدید
ایمان نقریان

عالیه