شوتو (shuto)

هم برای دفاع و هم برای حمله استفاده می شود .

این بسیار مهم است که بدانید ناحیه ای که قرار است از آن استفاده نمایید دقیقا کناره کف دستتان نیست بلکه کمی داخل آن است . اگر قسمت کناره کف دستتان را لمس نمایید استخوانی که انگشت کوچکتان را به مچ دست متصل می کند احساس خواهید کرد . این استخوان بوسیله ماهیچه ها محافظت نمی شود و اگر سعی کنید از آن استفاده کنید به راحتی می شکند . حال کمی انگشت خود را به داخل به سمت مرکز کف دست حرکت دهید. در اینجا شما یک ماهیچه ی بزرگ دارید که از استخوانهای شما محافظت می کند و اجازه می دهد اشیا را بشکنید (البته تمرین نیاز دارد) و یا از ضربات  دستها و پاهای حریفتان دفاع نمایید .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 8 بازدید