کمیته آزمون

ممتحنین آزمون در مقطع دان باید دارای درجه دان 4 به بالا باشند و ارتقاء درجات دان بدون نظارت و صدور مجوز این افراد امکان پذیر نیست . البته روسای شعبه ها می توانند آزمون دوجوهای دیگر را مدیریت کنند زیرا در آزمون مقطع کیوها توصیه رئیس دوجو به تنهائی کافی است . اما همانطور که ذکر شد برای ارتقاء به درجات دان یک (Sho dan) به بالا توصیه اعضاء کمیته آزمون نیاز است .

تعداد دفعات برگزاری آزمونهای کمربند و درجات دان ارتباط مستقیم با موقعیت کیوکوشین هر منطقه دارد . اما بهتر است حداقل آزمون ارتقاء دانها سالی یک مرتبه و آزمون کمربندها 3 مرتبه صورت گیرد. درجاتی که در نظر است به تایید سازمان جهانی برسد بویژه دانهای 3 و 4 به بالا توصیه حداقل دو نفر از افرادی که مورد تایید ((هونبودوجو)) ژاپن هستند لازم است و با چنین توصیه ای حکم ارتقاء درجه صادر می گردد .

/ 0 نظر / 77 بازدید