نگاهی کوتاه به تاریخچه بودو

چارچوب سنتی و ناکارآمد رژیم فئودالی حاکم در مقابله با تحولات اجتماعی و سیاسی جهان ، تغییرات بنیادین اقتصادی و علمی ، بالاخره موجب سست شدن و در نهایت فروریزی فئودالیزم ژاپن گردید . قدرت اقتصادی فئودالیزم بر اساس روابط ارباب و رعیتی ، زمین کشاورزی ، کار کشاورزان و مالکیت اربابان بر زمینها و کشاورزان و زندگی آنان استوار بود . رشد روز افزون تجارت آزاد و تحولات اقتصادی مدرن ، نظام کهنه را به چالش گرفت . در قلب فئودالیزم نیروهای حرفه ای و ماهر سامورائی ها ، نظم عمومی و روند سلطه اربابان را حفاظت و پاسداری می کردند . در ایت تغییر و دگرگونی نظم اجتماعی ، قدرت سامورائی ها و نقش آنلن در ساختار مدرن ، کم کم زیر سوال رفت ، شورش ها و اعتراضات مختلفی پا گرفت ، در جهت کاهش خشونت و جلوگیری از طغیان عمومی ، سردمداران و امپراطور ، توان و نیروهای بالفطره جنگجویان را به سوئی دیگر سوق دادند ، بسیاری از آنان در گذر سالیان (از سال 1867 به بعد ) به سوی هنر نمایش ، مراسم چای ، احراز مناصب دولتی (بخصوص در مراکز شهری ) و ... رهسپار شدند .

رشد سریع بنیادهای تکنولوژیکی در جامعه ، ورود سلاحهای مدرن ، ابزار آلات جنگی و ... را به دنبال داشت ، برخلاف روشهای سنتی ابزار مدرن نظامی فاقد هرگونه جنبه اخلاقی و روانی بودند . قدرت تخریب و ویرانگری ارتش ، در برابر روح جنگجوئی شمشیر زنان سامورائی برای بسیاری از اساتید رزمی غیر قابل قبول بود . متفکرین مصلح و بخشی از جنگجویان قدیمی برانگیخته شده و شیوه و رسوم جنگجوئی و اخلاق و صفات حاکم بر آنان را در اشکالی جدید عرضه کردند . در حقیقت تحولات اجتماعی ، تجارب و اصول سامورائی ها را در گونه ای جدید از (بودو) با هدف و اندیشه های تازه به جامعه ارائه نمود .

منبع : کتاب راهی به نهایت حقیقت

/ 0 نظر / 5 بازدید