شوتو ساکوتسو اوچی کومی

شوتو ساکوتسو اوچی کومی (ضربه فشاری به قسمت ترقوه)


اجرای صحیح این ضربه به طور مستقیم و عکس العمل سازی کامل صورت می پذیرد و بهتر است در انتها از مچ دست عمل کننده جهت اصابت ضربه با قسمت شوتو استفاده شود .


منبع : کتاب کیوکوشین کاراته


/ 1 نظر / 20 بازدید

عالی بود