جودان اوکه

جودان اوکه (دفاع از قسمت فوقانی بدن)


کاربرد جودان اوکه دفا ع از سر و صورت در برابر حملات مستقیم مشت و یا ضرباتی که بصورت عمودی از بالا وارد می شوند می باشد. برای انجام این دفاع دست عکس العمل را داخل سینه بصورت عمودی و دست اوکه را روی آن بصورت افقی قرار می دهیم. سپس با استفاده از چرخش مچ و آرنج دست اوکه را بصورت بالا رونده همزمان با حرکت رو به عقب دست عکس العمل به حرکت در می آوریم و در انتها با جهت بدن در زاویه 45 درجه ضربه حریف را دفاع می کنیم.

زاویه ساعد با یک خط فرضی افقی که از آرنج رسم می شود 45 درجه است .

چنانچه اگر ضربه ای بصورت عمودی با ساعد برخورد نماید علاوه بر خنثی نمودن قدرت ضربه، آنرا به خارج از بدن نیز هدایت می نماید.


منبع: کتاب کیوکوشین کای کاراته

/ 2 نظر / 115 بازدید
ایمان نقریان

ممنون خیلی بدرد می خوره

ایمان نقریان

ممنون خیلی بدرد می خوره