هایسوکو(Haisoku )

برای دفاع و حمله استفاده می شود . در بسیاری از باشگاهها شما نمی توانید از "چوسوکو" برای ضربه زدن به سر (به دلایل امنیتی) استفاده کنید بنابراین از "هایسوکو" استفاده می شود .

چون "هایسوکو" همسطح با "سونه" است بنابراین اگر فاصله شما بسیار نزدیک است که با پا ضربه بزنید همیشه می توانید به جای آن از "سونه" استفاده کنید .

زمانیکه نیازدارید ضربه ی پای شما بسیار سریع باشد "هایسوکو" مزیتهایی به شما می دهد .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 6 بازدید