بوشیدو ( طریقه جنگجو)

بوشیدو مغز (مرکز عقل و تصمیم گیری ) ، قلب (مرکز احساسات و عواطف ) ، جسم (مرکز قدرت و تکنیک ) را سه ستون اصلی پرورش و تربیت هنر جو (جنگجو) می داند و همه اصول تمرینی ، ریاضتی و فراگیری و آموزش خود را با توجه به لحاظ و هدف قرار دادن این سه محور پایه ریزی و برنامه ریزی می نماید .

اعتقادات محکم و تعصب آمیز سامورائی ها در وفاداری به اربابان ، با نزدیک شدن به قرن بیستم دچار دگرگونی گردید ، هجوم تجدد ، باورهای سنتی را به چالش گرفت ، سامورائی های خردمند به تردید افتادند ، همین شک و جرقه فکری ، زمینه ساز رویگرداندن آنان از تعصبات خشک و کهنه و گرایش به روشهای تازه در جهت خودسازی ، سخت کوشی ، پایداری، بردباری و بالابردن شان و شخصیت انسانی گردید . مفاهیم قدیمی مثل سرسپردگی ، پیروی کورکورانه و ... جای خود را به اصولی که مایه استحکام جامعه امروزین است سپردند .

منبع : کتاب راهی به نهایت حقیقت

/ 0 نظر / 24 بازدید