این وبلاگ به آموزش و معرفی کیوکوشین کاراته می پردازد

 
تایکیوکو نی (Taikyoku ni)
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢
 

تمامی حرکات مشابه با کاتای تایکیوکو ایچ می باشد با این تفاوت که تمامی سوکی ها به جای اینکه چودان باشد به صورت جودان سوکی اجرا می گردد.

مراحل به صورت زیر است:

1. ایستادن در حالت یوی داچی یا فودو داچی
2.  چرخش 90 درجه به سمت چپ زنکوتسو داچی چپ و اجرای دفاع گدان بارای چپ

3. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و دست راست جودان سوکی

4.  چرخش 180 درجه به سمت راست و زنکوتسو داچی راست و دفاع گدان بارای راست

5.  حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و دست چپ جودان سوکی

6.  چرخش 90 درجه به چپ و زنکوتسو داچی چپ همراه با گدان بارای چپ

7.  حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و جودان سوکی راست

8. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و جودان سوکی چپ

9. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و جودان سوکی راست(( کیای))

10. چرخش 90 درجه با پای پشت زنکوتسو چپ و گدان بارای چپ

11. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و جودان سوکی راست

12. چرخش 180 درجه زنکوتسو راست و گدان باری راست

13. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و جودان سوکی چپ

14. چرخش 90 درجه زنکوتسو داچی چپ و گدان بارای چپ

15. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و جودان سوکی راست

16. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و جودان سوکی چپ

17. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و جودان سوکی راست(( کیای))

18. چرخش 90 درجه زنکوتسو چپ و گدان بارای چپ

19. حرکت به جلو زنکوتسو داچی راست و جودان سوکی راست

20. چرخش 180 درجه زنکوتسو داچی راست و گدان باری راست

21. حرکت به جلو زنکوتسو داچی چپ و جودان سوکی چپ

22. برگشت به حالت فودو یا یوی داچی [1]

[1] ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از Beginner to black belt 

authorized kata manual for kyokushin karate  by John Taylor 8th Dan 


 
 
 

کد: